آخرین اخبار

امروزه که تنوع شغلی خیلی زیاد شده و هم زمان با ...

این روز ها و با شیوع ویروس کرونا، دورکاری مورد توجه ...

با توجه به این موضوع که چندین سال است کار به ...

حضور و غیاب کارمندان همواره یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان ...

آخرین نوشته های وبلاگ

امروزه که تنوع شغلی خیلی زیاد شده و ...

این روز ها و با شیوع ویروس کرونا، ...

با توجه به این موضوع که چندین سال ...

حضور و غیاب کارمندان همواره یکی از دغدغه ...

روش رایج حضور و غیاب و به روش ...

اابزاری مدرن جایگزین دستگاه‌های قدیمی و پرهزینه‌ی ثبت ...